Vyhledat:

Akuální informace

Výměny topidel Gamat za gamat nebo vafky

V tomto roce je možné objednat výhodnou výměnu topidla Gamat 4000 za nové topidlo Gamat 373 nebo 473 a topidlo Gamat RGA 50/461 za nové topidlo Gamat 471 nebo novinku topidlo Vafky 471 - viz vlevo dole

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Vyměňte si sporák za výhodnou cenu

Pro obyvatele Prahy nabízíme velice výhodnou výměnu starého sporáku na nový. Můžete si vybrat celoplynový,kombinovaný ale i celoelektrický Podrobnosti viz dole !

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Výměna karmy - ohřívařče vody

Potřebujete vyměnit starý plynový ohřívač vody za nový? Probíhá akce ve velmi zajímavé ceně. Informaci naleznete níže.

Bez nadpisu

 
 

Revize plynu

Firma KOVOSERVIS-plyn provádí výchozí i provozní revize plynových rozvodů a plynospotřebičů, zejména domovních a bytových plynovodů. Provádíme tlakové zkoušky těsnosti nebo pevnosti plynových rozvodů. Toto měření zajišťujeme přístrojem Testo 312 s příslušnými tlakovými sondami. Společnost je držitelem oprávnění k montážím,opravám a revizím výše uvedených zařízení.

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize. Většina plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Tento způsob vyhovoval svítiplynu, ale není vhodný pro zemní plyn /CH4/, protože u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu.Kontrolu těsnosti spojů provádíme detektorem plynu Testo typ 316-2  nebo přístrojem GI-03 M.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní revizi s následným odstraněním závad zjištěných při revizi. Od 1. srpna 2013 při provozní revizi provádíme u spotřebičů kategorie B / komínové / povinné měření  dle TPG 70401 - koncentraci CO v okoli spotřebiče, koncentraci neředěného CO ve spalinách, tah komínu a teplotu spalin. Rovněž v případě potřeby ověřujeme vznik nepřípustného podtlaku většího než 4 Pa v prostoru u spotřebiče kategorie B. Toto měření se provádí přístrojem / analyzátorem / Testo 320 s nízkotlakou sondou. Na všechna tato měření vystavujeme protokol o provedeném měření.

V případě, že máte odebraný plynoměr, zajistíme Vám veškeré potřebné úkony a doklady k opětovnému osazení plynoměru.

testo_320.jpgsada_312.jpg

Objednávka revize:

 

Jméno a příjmení

Místo revize (úplná adresa) :

Telefon do místa revize

Datum poslední revize

Stručný popis zařízení k revizi


Kontrolní kód

Chybný kontrolní kód
Kontrolní kód