Vyhledat:

Bez nadpisu

výměna plynového kotle

Váš stávající plynový závěsný kotel Vám vyměníme za kotel který si byberete pod kódy 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707

Akuální informace

 
 

Revize plynu

Firma KOVOSERVIS-plyn provádí výchozí i provozní revize plynových rozvodů a plynospotřebičů, zejména domovních a bytových plynovodů. Provádíme tlakové zkoušky těsnosti nebo pevnosti plynových rozvodů. Toto měření zajišťujeme přístrojem Testo 312 s příslušnými tlakovými sondami. Společnost je držitelem oprávnění k montážím,opravám a revizím výše uvedených zařízení.

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize. Většina plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Tento způsob vyhovoval svítiplynu, ale není vhodný pro zemní plyn /CH4/, protože u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu.Kontrolu těsnosti spojů provádíme detektorem plynu Testo typ 316-2  nebo přístrojem GI-03 M.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní revizi s následným odstraněním závad zjištěných při revizi. Od 1. srpna 2013 při provozní revizi provádíme u spotřebičů kategorie B / komínové / povinné měření  dle TPG 70401 - koncentraci CO v okoli spotřebiče, koncentraci neředěného CO ve spalinách, tah komínu a teplotu spalin. Rovněž v případě potřeby ověřujeme vznik nepřípustného podtlaku většího než 4 Pa v prostoru u spotřebiče kategorie B. Toto měření se provádí přístrojem / analyzátorem / Testo 320 s nízkotlakou sondou. Na všechna tato měření vystavujeme protokol o provedeném měření.

V případě, že máte odebraný plynoměr, zajistíme Vám veškeré potřebné úkony a doklady k opětovnému osazení plynoměru.

testo_320.jpgsada_312.jpg

Objednávka revize:

 

Jméno a příjmení

Místo revize (úplná adresa) :

Telefon do místa revize

Datum poslední revize

Stručný popis zařízení k revizi


Kontrolní kód

Chybný kontrolní kód
Kontrolní kód